Regler for konservering af dyr

Dansk lovgivning om konservering af pattedyr og fugle

En uddannet zoologisk konservator må både udstoppe almindelige og fredede dyr, så længe dyret ikke er blevet dræbt på ulovlig vis. Rammer du med andre ord et fredet dyr i trafikken, må du gerne udstoppe det. 
Falder du over udstoppede modeller af de ”forbudte” dyr, er det imidlertid tilladt at restaurere dem. Er dyret hjembragt fra udlandet, skal du huske at medtage et bevis for købet og indførslen.

Liste over totalfredede dyr i Danmark, som ikke må udstoppes

Blå Kærhøg

Du kan se og læse mere om den Blå Kærhøg her

Hedehøg

Du kan se og læse mere om Hedehøgen her 

Jagtfalk

Du kan se og læse mere om Jagtfalken her 

Vandrefalk

Du kan se og læse mere om Vandrefalken her 

Lærkefalk

Du kan se og læse mere om Lærkefalken her 

Dværgfalk

Du kan se og læse mere om dværgfalken her

Fiskeørn

Du kan se og læse mere om fiskeørnen her 

Kongeørn

Du kan se og læse mere om kongeørnen her 

Slangeørn

Du kan se og læse mere om slangeørnen her 

Kirkeugle

Du kan se og læse mere om kirkeuglen her 

Mosehornugle

Du kan se og læse mere om mosehornuglen her 

Stor Hornugle

Du kan se og læse mere om den store hornugle her

Rød Glente

Du kan se og læse mere om den røde glente her 

Biæder

Du kan se og læse mere om Biæderen her

Ellekrage

Du kan se og læse mere om Ellekragen her

Sandterne

Du kan se og læse mere om Sandternen her

Dværgterne

Du kan se og læse mere om dværgternen her

Sortterne

Du kan se og læse mere om Sortternen her 

Hvid Stork

Du kan se og læse mere om den Hvide Stork her 

Sort Stork

Du kan se og læse mere om den Sorte Stork her

Skestork

Du kan se og læse mere om Skestorken her

Trane

Du kan se og læse mere om Tranen her 

Hærfugl

Du kan se og læse mere om Hærfuglen her

Høgesanger

Du kan se og læse mere om Høgesangeren her 

Rørdrum

Du kan se og læse mere om Rørdrumen her

Urfugl

Du kan se og læse mere om Urfuglen her

Alle arter Småflagermus

Du kan se og læse lidt om én af Småflagermus arterne her

Birkemus

Du kan se og læse mere om Birkemusen her

Hasselmus

Du kan se og læse mere om Hasselmusen her

Ulv

Du kan se og læse mere om ulve i Danmark her 

Odder

Du kan se og læse mere om Odderen her 

Bæver

Du kan se og læse mere om Bæveren her

Hvaler

Her kan du se og læse mere om hvaler her